کد :۱۷۸۴

❇️ تکنیک های کنترل برای تحریک الکتریکی عصبی عضلانی

✔️ ترجمه مقاله

✔️کدهای شبیه سازی مقاله در متلب

✔️ فایل ورد گزارش شبیه سازی مقاله

✔️شکل های خروجی

✅ مناسب برای دورس مدلسازی وسیستمهای فازی

جهت سفارش به آیدی زیر پیغام دهید با ذکر کد سفارش خود

hesan019@

🚹
ID:@bmeprojet
Phone: 09011254071

🆔 https://t.me/academybme