کد : ۱۸۸۳

❇️تحلیل و مدلسازی نویز در سیستمهای پزشکی

✔️ ترجمه مقاله

✔️کدهای شبیه سازی مقاله در متلب

✔️ فایل ورد گزارش شبیه سازی مقاله

✔️شکل های خروجی

✅ مناسب برای دروس مدلسازی و پردازش سیگنال

جهت سفارش به آیدی زیر پیغام دهید با ذکر کد سفارش خود

hesan019@

🚹
ID:@bmeprojet
Phone: 09011254071

🆔 https://t.me/academybme