کد ۱۷۸۱

مقاله اثر بهروری از خصوصیات ویژه بر ای طبقه بندی اسکلروز جانبی آمیوتروفیک در بین بیماریهای عصبی و افراد سالم

✔️ ترجمه مقاله

✔️کدهای شبیه سازی مقاله در متلب

✔️ فایل ورد گزارش شبیه سازی مقاله

✔️شکل های خروجی

✅ مناسب برای پردازش سیگنال

جهت سفارش به آیدی زیر در تلگرام پیغام دهید با ذکر کد سفارش خود

hesan019@

🚹
ID:@bmeprojet
Phone: 09011254071

🆔 https://t.me/academybme