💢معرفی سیگنال های مهندسی پزشکی (زیستی)

📝قسمت 4

🔸EOG
الکترواُکولوگرام (EOG): ثبت پتانسیل دائمی قرنیه -شبکیه.
این پتانسیل برای اندازه گیری موقعیت چشم در کاربردهای تحقیقاتی و کلینیکی است.

🔆 روش کار به این صورت است که با دو جفت الکترود که برروی راست و چپ بالا و پایین چشم قرار گرفته است ثبت می گردد. در حالت نگاه مستقیم این دوقطبی متقارن بین دو الکترود قرار می گیرد و EOG حاصل صفر است.
با انحراف کره چشم به سمت چپ و راست و یا بالا و پایین، قرنیه به سمت الکترودهای چپ و راست (بالا و پایین) نزدیک می شود و به طور متناظر خروجی EOG نیز تغییر می کند.

📌روش اندازه گیری:

قرار دادن جفت الکترودهای سطحی در چپ – راست و بالا – پایین چشم ها.

🟠ویژگی های سیگنالی:

دامنه ی الکتروآکولوگرام از ۱۰ میکروولت تا ۵ میلی ولت می باشد.
محدوده ی فرکانسی آن از DC تا ۱۰۰ هرتز است.

🔻🔺کاربرد کلینیکی و پژوهشی:

از دیدگاه کاربردهای کلینیکی، EOG روشی برای ثبت حرکت چشم در خواب و رویا می باشد و جهت ارزیابی خستگی چشم و تاثیر داروها بر عملکرد چشم مورد استفاده قرار می گیرد.

🖇جهت تقویت سیگنال های EOG یک تقویت کننده ی DC مورد نیاز است.

🛑 نویز اصلی در ثبت این سیگنال نویز برق شهر و EEG ،EMG و پلک زدن اصلی ترین آرتیفکت های موجود در ثبت این سیگنال ها محسوب می گردند.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🆔 https://t.me/academybme

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *